Friday, 15 February 2019

अब चुनाव रोको jay hindi status in hindi


अब चुनाव रोको 
पहले 
कायर पाकिस्तान को ठोको 

जय हिन्द 
वन्दे मातरम