Monday, 4 February 2019

Thank You

Thank You unko
jo sath hai
aur unko bhi jo mujhe akela
chhod gaye aur
mujhe jeena sikha diya